ÖVRIG TANDVÅRD

Munnen innehåller mer än 1 miljard olika bakterier och de flesta av dem har en viktig uppgift att hålla munnen och tänderna rena och skydda dem från sjukdomar. Detta kallas för munnens microflora.

 

Sensodyne Original

 

 

Långvarigt skydd mot ilningar | Kariesskydd | Frisk mintsmak

Sedan den lanserades 1961 har tandkrämen Sensodyne Original genomgått många förbättringar, även när det gäller dess sammansättning. Sensodyne Original är speciellt utformad för att lindra ilningar i tänder och kan användas dagligen.

*Vid användning 2 gånger per dag

FÖLJ ALLTID BRUKSANVISNINGEN
Borsta två gånger per dag och inte mer än tre gånger, minimera sväljandet och spotta ut. Använd inte produkten om förseglingen är bruten. Ta bort förseglingen före användning. Ilningar i tänderna kan vara ett tecken på ett underliggande problem som kräver snabb behandling. Kontakta din tandläkare ifall symtomen kvarstår eller försämras. Förvaras utom räckhåll för barn. Får inte användas av barn under 12 år utan ordination av tandläkare eller läkare. Avbryt användningen om irritation uppstår.

 
Avbryt all användning och fråga en tandläkare om:

 

Ilningarna kvarstår eller förvärras. Ilningar i tänderna kan vara tecken på ett allvarligt problem som snabbt kan behöva åtgärdas av en tandläkare.
Ilningarna kvarstår efter 4 veckors användning.

sensodyn_original.png
tand400.png